Atenció Jurídico-Social

L’Equip, format per dos advocats i la Treballadora Social, té l’objectiu que, les penes que s’apliquen, siguin rehabilitadores, tenint en compte les circumstàncies que han dut la persona a cometre l’acte i no posant l’èmfasi en aquest. És així que, quan una persona amb problemes judicials o penitenciaris, ens demana acompanyament, se l’engloba en un programa més ampli, que garanteix una intervenció integral i transversalment rehabilitadora, amb l’objectiu d’evitar el pas per la presó o, en el seu defecte, que aquest sigui el més curt possible, minimitzant les conseqüències bio-psico-socials empíricament demostrades.

87 han estat les persones que han vingut amb problemàtica judicial o penitenciària, 22 de les quals han necessitat de la intervenció de l’Equip Jurídic.

coordinadoracm Persones (2)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *