Què pretenem

Missió

Col·lectiu de persones compromeses per combatre les desigualtats socias

Visió

Que les persones siguin capaces d’exercir els seus drets en una societat més justa i igualitària.

coordinadoracm Reivindicacions (11)

Valors

Solidaritat, perquè som una entitat del Tercer Sector Compromesa en la Lluita per aconseguir una societat més justa, mitjançant la Participació de tothom.

coordinadoracm Excursió Can Ruti 28-2-14 (11)Finalitats

Estatutàriament les finalitats de l’entitat són:

  1. Promoure l’organització dels diferents sectors afectats per cada problemàtica com un pas necessari per prendre una postura activa davant les anomenades problemàtiques.
  2. Elaborar iniciatives de treball en cada problemàtica específica per donar suport a qui les treballi.
  3. Potenciar tot tipus d’activitats culturals relacionades amb sectors i col·lectius marginals i exclosos de la societat.
  4. Elaborar, distribuir i publicar tot tipus d’informació que faci referència a la marginació i a les iniciatives de treball per combatre-la.
  5. Promoure la reflexió i el debat públic sobre la marginació social i els nous signes de pobresa que apareixen en el context econòmic actual.
  6. Aconseguir de les institucions, tant públiques com privades, un canvi d’actitud davant els processos de marginació i exclusió, es manifesti en forma de col·laboració, serveis i ajudes.

Objectiu

L’acompanyament del reclús i l’ex reclús i la seva família.

Cóm

Treballant en 3 vessants:

  1. El reclús i ex recluús com a persona que ha de reintegrar-se a la comunitat desenvolupant comportaments socialment acordats.
  2. La família, per a que acompanyi en aquest procés.
  3. La Comunitat, com a destí de la persona subjecte d’atenció, la qual ha de facilitar aquesta reintegració.

Sentir-se integrant en una Comunitat és sentir-se acceptat per aquesta, acceptar que som un tot, que hem de conviure amb drets i deures, amb respecte i tolerància.

 

coordinadoracm Excursió Colònia Güell 17-10-14 1 (10)

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *