La Nova K-Feta

La NOVA K-FETA és un servei prelaboral dirigit a persones que han estat a presó. El projecte té com objectiu treballar les habilitats i capcitats de les persones per poder accedir al mercat laboral. Aquest objectiu es du a terme treballant tècniques de formació i orientació laboral explícitament i treballent de manera transversal la informàtica i habilitats socials necessàries per accedir a un lloc de treball. Cada persona té unes necessitats i recursos diferents, per tant aquest projecte no té un temps marcat i igual per a tots sinó que amb cada usuari es pacta el temps adequat valorant la seva situació personal i social d’una manera holística.

Encara que el projecte s’adapta als usuaris s’intenta treballar dins d’aquestes fases:

Acollida:
És un temps de coneixement, tant de l’usuari al projecte com de la professional a l’usuari. Es fan activitats relatives a informàtica per valorar el seu nivell inicial, es valora el CV anterior per conèixer les seves experiències prèvies i el seu objectiu laboral que vol marcar-se, també es fa una entrevista personal en la que es realitza l’obertura de l’expedient, això serveix per valorar la seva situació social i les seves habilitats. Una vegada considerem que la fase d’acollida sa complert i que l’usuari funciona en la dinàmica del projecte li fem firmar un compromís d’assistència al projecte, cessió d’imatge i la protecció de dades.

Fase informàtica:
En aquesta fase es comença fent un mail, aprenent a utilitzar-lo i usar el Word, es a dir, intentem que dominin el paquet bàsic d’ofimàtica. Quan comencen a dominar fem una formació de com fer un CV, es una formació general però també tractem temes específics del col·lectiu com: què posem quan hem treballar en presó, què CV ens afavoreix més si hem estat molt temps sense treballar.

Aquesta fase acaba quan han fet el test de competències laborals, han trobat les funcions de les seves experiències professionals i han trobat una presentació del CV que els hi agrada.

Fase FOL:
Encara que en la fase anterior ja s’ha tractat el tema de formació laboral aquí es fa amb més profunditat, ja que ens dediquem a treballar les entrevistes, cartes de presentació, autocandidatures, portals d’ocupació…Aquí treballem molt amb rollplaying i es on més treballem les habilitats socials: tipus de comunicació, expressió, empatia, treball en equip, resolució de conflictes…

Quan considerem que la persona està preparada i a complert el PIFL, (Projecte Individual de Formació Laboral), se li deriva a l’empresa d’inserció Recibaix amb quí valorem si oferir-li un lloc de treball o una formació, tenint en compte el seu objectiu laboral i les seves característiques personals: edat, perfil, família, habilitats…

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *